Hotet mot samerna

Per-Henrik Bergkvist  satt med bössan i handen och tänkte ta sitt liv. Samernas oro för framtiden är stark, och sedan början av 1960-talet har 50 renskötare begått självmord. De har förlorat tvister med markägare och drabbats av miljonskulder.