Religiösa friskolor

Det finns 72 religiösa, eller ”kon- fessionella”, friskolor i Sverige, nästan alla på grundskolenivå. Av de 72 friskolorna med religiös profil är 60 kristna, 9 muslimska och 3 judiska.